Aprofitem les oportunitats

| Miquel Buch

Encetem un any decisiu on tenim per endavant el repte crucial de crear un nou Estat català preparat per afrontar les necessitats d’una societat cada vegada més complexa i exigent. Una oportunitat única per millorar, decidir i configurar com han de ser les administracions que presten serveis a la ciutadania.

La gran fortalesa de Catalunya és la riquesa del seu territori articulada per l’administració més propera als ciutadans, els ajuntaments. Ser alcalde o alcaldessa suposa escoltar i parlar amb els veïns i veïnes per saber quines són les seves inquietuds i problemàtiques. Aquest és el nostre principal actiu: sabem què volen els ciutadans. Per aquest motiu, el proper Govern català ha de percebre els ajuntaments com una de les estructures d’Estat més potents i rellevants del nostre país.

Després de 36 anys d’ajuntaments democràtics, tenim l’oportunitat de començar des de zero, aprofitant l’experiència i l’expertesa adquirida durant aquests anys. Tenim la gran oportunitat de dibuixar la nova arquitectura del futur Estat català. Per això, és moment de repensar quin model municipal català volem. Cal introduir nous conceptes com l’elecció directa dels alcaldes i alcaldesses, la limitació de mandats o l’increment de la participació ciutadana en les decisions estratègiques dels municipis.

Ha arribat el moment de poder dissenyar el nostre país sense cometre errors del passat ni copiar sistemes ineficients i injustos. Hem de fugir de la idea que el nou país es configuri d’esquemes centralistes i centralitzadors. Tots els ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, s’han de sentir ben representants i han de poder tenir els mateixos serveis. Aquesta ha estat la màxima que sempre ha defensat l’ACM. No podem tenir ciutadans de primera i ciutadans de segona. Tenim a les nostres mans l’oportunitat de replantejar-nos els mecanismes utilitzats fins ara per millorar la salut del nostre sistema. No és un caprici, és una necessitat.

Des de l’ACM plantegem una reforma profunda, sense dilacions i de llarg abast que supera àmpliament la injusta i lamentable reforma aprovada pel Govern espanyol amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Una reforma que ataca directament els serveis que presten els ajuntaments als seus ciutadans. En els darrers quatre anys ens han fet creure que els ens locals érem uns malgastadors, que els ajuntaments sobràvem i que duplicàvem serveis. Finalment, la realitat ha posat tothom al seu lloc. Som l’administració menys endeutada a molta distància de les altres administracions (Estat 97% respecte el PIB, Comunitats Autònomes 23,2% i ens locals 3,5%). Els ajuntaments no sobrem i som els únics que tenim un contacte directe amb la ciutadania.

Davant aquest panorama les entitats municipalistes vam demanar als partits polítics que es van presentar a les eleccions generals del passat 20 de desembre que es comprometessin a derogar la LRSAL en cas que governessin o tinguessin alguna possibilitat de treballar per la seva derogació. Els resultats de les eleccions obren un panorama esperançador per als ens locals, doncs, la gran diversitat de forces polítiques farà que amb una iniciativa parlamentaria es pugui iniciar, debatre i aprovar la derogació de la Llei.

En clau catalana, el món local ha de fer tres debats alhora. El primer serà determinar quins són els serveis mínims que ha de rebre un ciutadà visqui on visqui. El segon, no menys rellevant, quina és l’administració millor i més eficient per prestar aquests serveis. I finalment, determinar quina és la millor forma de finançament d’aquests serveis.

Vivim temps en què la ciutadania ens demana creació, renovació i transparència. Cal doncs, aprofitar-ho i treballar per crear una administració local que sigui capaç d’adaptar-se a les necessitats i demandes dels veïns i veïnes. Si cometem l’error de pensar el país sense comptar amb els ajuntaments, haurem desaprofitat una oportunitat històrica i irrepetible.