16681932_1265372566903783_797688901298339992_n

L’Ajuntament de Premià de mar, a favor de la reforma horària

| Miquel Buch

Fins el 3 de març la ciutadania pot expressar la seva opinió sobre la reforma horària al portal participa.gencat.cat

El ple d’aquest mes de febrer va aprovar per assentiment una moció presentada pels grups municipals CIU, PSC-CP i ERC-JXP de suport a la iniciativa de la reforma horària. Entre els diversos acords hi ha el de mostrar el suport de l’Ajuntament a la campanya del Govern de la Generalitat “Trobarem el temps dins del temps” així com a les altres campanyes que tingui previst endegar en el marc de la reforma horària i fer difusió entre la ciutadania premianenca perquè a través del portal participa.gencat.cat pugui expressar la seva opinió en relació a la reforma horària.

La resta d’acords que contempla la moció són:

Instar al Parlament Europeu a la modificació de la Novena Directiva europea, aprovada al gener de 2001 amb caràcter indefinit, a través de la qual es procedeix anualment al canvi d’horari en dues ocasions, entenent que les circumstàncies que portaven a realitzar aquest canvi d’horari, actualment ja no tenen sentit.

Mostrar la disposició de l’Ajuntament de Premià de Mar a participar en campanyes i proves pilot que hi hagi previst impulsar en el marc de la Reforma Horària, com a mostra del nostre compromís amb la necessitat de reformar els horaris i d’adaptar-los a uns temps més humans, cívics i saludables.
Realitzar una enquesta a tot el personal municipal, durant el primer semestre de 2017, sobre l’ús i la gestió del temps a fi de detectar els punts a millorar (nombre i durada de les reunions internes, organització de tasques, conciliació, horaris de treball…).

Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament Europeu, al Govern Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Iniciativa per la Reforma Horària.

Crear la Taula per la Reforma horària de Premià de Mar amb els objectius de promoure acords entre l’Ajuntament de Premià i les entitats, associacions, organitzacions socials i econòmiques i la ciutadania per construir conjuntament una comunitat que
promogui la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a través de la millor gestió del temps.

Instar al Consell de Relacions Laborals de Catalunya a establir un acord d’impuls de la reforma horària laboral.