100 compromisos per a Premià de Mar

Som persones al servei de persones. Vivim i estimem Premià i ens sentim feliços de treballar per a la gent que hi viu, posant les nostres capacitats al servei del nostre poble.

 • Persones: solidaritat amb tots els premianencs i premianenques
que requereixen atencions especials, per afavorir la cohesió social i evitar l’exclusió.
 • Ensenyament, Espai públic i comunitari, (equilibri entre vehicles i persones). Esport a l’abast.
 • Reactivació econòmica, suport a emprenedors, economia social, clàusules socials a la contractació pública.
 • Solvència: proximitat, atenció i orientació ciutadana, agilització de tràmits administratius.
 • Oferta cultural i festiva: Museus, Amistat, Centre Cívic, equipaments socials i culturals, cicle d’activitats festives.
 • Net, cívic.
Estil de govern, preguntant, escoltant, decidint amb la ciutadania.
 • La democràcia com a sistema polític i marc de comportament ètic. Sostenibilitat ambiental, social, financera.

Persones: solidaritat amb tots els premianencs i premianenques que reque- reixen atencions especials, per afavorir la cohesió social i evitar l’exclusió.

 1. Continuarem prioritzant l’atenció social.
 2. Crearem el Menjador Social per a les persones grans i amb 
necessitats.
 3. Construirem pisos de protecció oficial per a joves i persones grans.
 4. Realitzarem un Pla integral a l’entorn del carrer Núria per millorar 
el barri, amb accion en l’àmbit urbanístic i actuacions de caràcter social i comunitari.
 5. Reduirem el temps d’espera dels Serveis Socials.
 6. Realitzarem projectes comunitaris de dinamització comunitària i convivència.
 7. Ampliarem les places de Centre de Dia al municipi.
 8. Crearem espais de trobada per a persones i famílies en situació 
de risc.
 9. Continuarem potenciant la Taula d’Inclusió Social.
 10. Aportarem recursos al projecte de distribució solidària d’aliments.
 11. Crearem espai de trobada per a joves i entitats joves.
 12. Continuarem oferint beques de transport públic pels estudiants
 13. Ampliarem el cicle d’activitats per a la gent gran.
 14. Impulsarem nous avantatges fiscals per a les persones grans amb 
necessitats i persones aturades.
 15. Mantindrem la gratuïtat del transport públic per a les persones jubilades, menors de 18 anys i persones amb discapacitat.
 16. Inclourem clàusules socials a les contractacions públiques de 
l’Ajuntament.
 17. Implementarem la targeta solidària per a les persones amb 
necessitats.

Ensenyament, Espai públic i comunitari (equilibri entre vehicles i persones). Esport a l’abast.

 1. Continuarem invertint en la millora de les escoles del municipi.
 2. Defensarem el model d’ensenyament i les escoles que decideixin els 
pares i mares de Premià.
 3. Acordarem amb la Generalitat els cicles d’Ensenyament Dual, 
combinant la formació amb l’aprenentatge en empreses.
 4. Fomentarem l’educació afectiva i sexual, el respecte a la llibertat de l’orientació sexual, el bon ús de les xarxes socials, el civisme
 5. Realitzarem la guia de l’educació digital per a pares i adolescents.
 6. Continuarem fomentant els valors democràtics entre els més joves, a 
través del consell d’infants, el consell de joves i l’ajuntament jove.
 7. Continuarem becant als pares i mares de les escoles que fomentin la reutilització del material escolar.
 8. Ampliarem els espais esportius per a entitats (camp de futbol i 
pistes esportives).
 9. Obrirem noves zones esportives lliures i gratuïtes per a la població.
 10. Fomentarem l’ús de la bicicleta.
 11. Crearem el cicle esportiu a la platja.
 12. Oferirem el servei d’assessoria fiscal perquè les entitats puguin 
regular la seva situació segons la normativa estatal vigent (arribant a 
acords amb les gestories del municipi).
 13. Fomentarem l’esport entre els infants ampliant l’oferta esportiva i 
gratuïta.

Reactivació econòmica, suport a emprenedors, economia social, clàusules socials a la contractació pública.

 1. Continuarem promovent l’ocupació dels premianencs en situació d’atur.
 2. Crearem una assessoria fiscal per als emprenedors (arribant a acords amb les gestories del municipi).
 3. Dotarem el poble d’espais per al treball compartit (coworking).
 4. Assessorarem i facilitarem la promoció de cooperatives pels 
emprenedors del municipi.
 5. Continuarem apostant pel comerç local.
 6. Continuarem i ampliarem les activitats i fires comercials pels 
comerços de Premià.
 7. Donarem suport a comerços i empreses que contractin persones de Premià.
 8. Reformarem el Mercat Municipal de Sant Joan.
 9. Establirem descomptes fiscals pels comerços que es rehabilitin o facin millores d’adaptació

Solvència: proximitat, atenció i orientació ciutadana, agilització de tràmits administratius.

 1. Reordenarem les lacions municipals per atendre de més a prop els ciutadans.
 2. Realitzarem el Pla de Qualitat en l’Atenció Ciutadana.
 3. Continuarem agilitzant i escurçant els períodes de 
tramitació administrativa
 4. Ampliarem els tràmits amb l’Ajuntament que es poden fer 
mitjançant
 5. Mantindrem la càrrega fiscal i garantirem la sostenibilitat financera de l’Ajuntament.
 6. Ampliarem els serveis de l’APP Premià Actua, per millorar la 
comunicació d’incidències per part dels ciutadans i la seva resolució.
 7. Crearem el servei de comunicació amb l’Ajuntament 
via missatgeria instantània.

Oferta cultural i festiva: Museus, Amistat, Centre Cívic, Equipaments socials i culturals, Cicle d’activitats festives.

 1. Continuarem dinamitzant el Museu de l’Estampació al llarg de tot l’any.
 2. Facilitarem que tots els premianencs coneguin el recentment obert 
Museu Romà, únic al nostre país.
 3. Continuarem oferint una programació estable i de qualitat de teatre, música i cinema a l’Espai l’Amistat.
 4. Continuarem oferint l’Espai l’Amistat per a activitats de les entitats de Premià.
 5. Convertirem l’espai de Can Manent en la seu de la cultura tradicional i popular de Premià.
 6. Arranjarem i reordenarem els espais públics municipals per dotar de més i millors locals a les entitats.
 7. Mantindrem i ampliarem l’oferta d’activitats culturals gratuïtes.
 8. Continuarem potenciant el cicle festiu (Festa Major, Festa Major petita, 
Carnaval, Rebombori, Reis…).
 9. Crearem el Centre de Documentació Històrica a l’espai de l’antiga 
fàbrica del Gas.
 10. Continuarem apropant el teatre a les escoles.

Net, cívic.

 1. Ampliarem el nombre de papereres del municipi.
 2. Junts Farem un poble més net i més amable.
 3. Continuarem oferint descomptes fiscals per l’ús de la deixalleria.
 4. Seguirem potenciant l’ús de la deixalleria mòbil.
 5. Farem noves campanyes per continuar fomentant el reciclatge de la brossa a tots els barris.
 6. Continuarem treballant l’educació ambiental a les escoles.
 7. larem noves cartelleres d’ús públic per evitar que s’enganxin 
cartells a les parets.
 8. Millorarem la neteja de cada barri i en farem un seguiment exhaustiu.

Estil de govern, preguntant, escoltant, decidint amb la ciutadania. La democràcia com a sistema polític i marc de comportament ètic.

 1. Revalidarem el Segell de Qualitat en Transparència atorgat per la UAB.
 2. Realitzarem auditories amb fundacions expertes per controlar i garantir 
la bona gestió i transparència de l’Ajuntament.
 3. Ampliarem els processos participatius per decidir les actuacions que 
afecten als veïns i veïnes de Premià.
 4. Farem consultes populars per prendre conjuntament les decisions més 
importants sobre el futur del nostre poble.
 5. Continuarem mantenint la tolerància zero per a polítics i treballadors corruptes i perseguirem aquestes actuacions.
 6. Publicarem el cost dels serveis i activitats de l’Ajuntament.
 7. Canviarem l’estructura del pressupost i la facilitarem a tots els veïns perquè puguin fer propostes.
 8. Farem un balanç anual i públic de les activitats i resultats de 
l’Ajuntament.
 9. Prohibirem a
 10. Prohibirem a les empreses amb capital a paradisos fiscals treballar per

Sostenibilitat ambiental i territorial

 1. Connectarem la Gran Via i el Torrent Malet.

 2. Adequarem, ampliarem i millorarem els passos subterranis.
 3. Continuarem substituint el clavegueram a tot arreu on faci falta.
 4. Continuarem renovant la xarxa d’aigua potable.
 5. Acabarem d’eliminar i substituir el cablejat elèctric aeri.
 6. Farem possible que la fibra òptica arribi a la totalitat de les llars.

 7. Ampliarem el cementiri.

 8. Crearem àrees d’aparcament gratuït per als veïns de Premià de Mar als espais no utilitzats.
 9. Continuarem asfaltant carrers.
 10. Continuarem adaptant i arreglant voreres amb empreses i persones aturades premianenques.
 11. Crearem les grans zones verdes i d’oci al port i fomentarem zones decomerç de proximitat.
 12. Lluitarem amb contundència contra l’incivisme i implementarem el Cos d’Agents Cívics.
 13. Ampliarem i renovarem els espais infantils de tot el municipi i a la platja.
 14. Renovarem les zones de dutxes de les platges.
 15. Exigirem al Ministeri implantar el Pla de Millora Integral del Passeig Marítim (il.luminació, zones d’esbarjo i descans…).
 16. Exigirem al Ministeri els permisos per poder connectar el passeig Marítim amb Vilassar de Mar.

 17. Ampliarem i renovarem l’oferta d’ instal.lacions esportives de lleure a tot el municipi i a la platja.
 18. Farem un poble més sostenible i més amable amb el medi ambient.
 19. Elaborarem un pla director de zones verdes al municipi, pioner a Catalunya: tot el municipi esdevindrà un ecosistema i afrontarem el canvi climàtic afavorint els corredors biològics.
 20. Perseguirem i sancionarem als incívics (caques de gos, mobles contenidors…).
 21. Es continuaran instal.lant fanals de baix consum energètic.
 22. Instal.larem nous sistemes d’il.luminació i de reg intel.ligents i més eficients amb el medi ambient, perquè Premià de Mar esdevingui una ciutat intel.ligent (Smart City).
 23. Canviarem la font d’energia pública per energies renovables.
 24. Crearem zones específiques per a gossos a diferents indrets del poble.
 25. Farem totes les accions necessàries perquè els trens parin al baixador de Premià.
 26. Reclamarem la gratuïtat de l’autopista C32 pels maresmencs.
 27. Reclamarem la pacificació i transformació de la Nacional II per transformar-la en la Rambla del Maresme.